Vergeetachtig of dementie?

Vergeetachtig, moeite om een gesprek te hebben met iemand,

Wat ging ik hier ook al weer doen? Gedesoriënteerd zijn.

Je kent de verschijnselen vast wel als je een beetje op leeftijd bent.

Het hoeft niets te betekenen natuurlijk.

Iedereen heeft wel eens mindere dagen.

Maar het kunnen ook de eerste verschijnselen van dementie zijn.

Zorgen maken is niet meteen nodig maar als het wat meer wordt is het goed om je op dementie te laten testen.

Als het duidelijk is waar de klachten vandaan komen kun je al veel leed voorkomen.

Ik kan me goed voorstellen dat je bang bent voor de diagnose dementie en ook mensen die dicht bij je staan kunnen daar bang voor zijn.

Het gevaar bestaat dat je te lang iets blijft doen wat je beter niet meer kunt doen.

oude man kijkt niet begrijpend naar ballen met vraagtekens er op
hoe ging dat ook al weer

Stel dat je gaat autorijden terwijl je allerlei handelingen niet meer goed weet.

Als de juiste diagnose is gesteld is er ook toegang tot de juiste hulp ondersteuning en behandeling.

Als je denkt dat je (beginnende ) dementie hebt kun je het beste naar je huisarts gaan.

Die stelt dan meestal een aantal vragen om te kijken hoe het met je geheugen is.

Als het nodig is zal deze je doorverwijzen voor verder onderzoek in het ziekenhuis.

Daar krijg je dan weer onderzoeken of een hersenscan om een beeld te krijgen welk type dementie je hebt.

Wat is dementie eigenlijk?

Bij dementie functioneren de hersenen niet meer optimaal.

Er gaan verbindingen tussen de hersencellen (zenuwcellen ) kapot of zenuwcellen in de hersenen zelf.

Er zijn meer dan 50 ziektes waar dit bij gebeurd. Sommige mensen gaan in rap tempo achteruit terwijl anderen jarenlang gewoon hun leven leiden.

Wat het meeste voorkomt is Alzheimer dat meestal begint met het vergeten van nieuwe informatie.

Je vergeet afspraken die gemaakt zijn of je vergeet welke dag het is.

Na Alzheimer komt Vasculaire dementie, Lewy body dementie en fronto –temporale dementie het meeste voor.

Vasculaire dementie komt meestal door een of meerdere beroertes en schade aan de bloedvaten in de hersenen.

Wat bij deze ziekte het meest opvalt, is langzamer praten denken en bewegen.

Bij Lewy body dementie kunnen de verschijnselen van uur tot uur verschillen.

Op een bepaald moment heb je nog een goed gesprek met iemand en even later ben je er met je gedachten helemaal niet meer bij of ben je in de war.

Bij fronto –temporale dementie is er de verandering van de persoonlijkheid en gedrag.

Je gaat bepaalde dingen dwangmatig doen zonder reden. Die koelkast moet iedere dag helemaal schoongemaakt bijvoorbeeld.

Bij oudere mensen is een combinatie van de ziektebeelden mogelijk. Er is sprake van geheugen verlies.(Alzheimer ) en het praten en denken gaat langzaam. ( vasculaire dementie )

Onder wetenschappers is er wereldwijd de discussie hoe nu verder te gaan met het onderzoek naar Alzheimer. Dit is de meest voorkomende vorm van dementie.

Wat moet er nu aangepakt worden met medicijnen? De ophoping van de eiwitten?

Een groep wetenschappers denkt dat die ophopingen een bijproduct zijn van de ziekte, terwijl de andere groep denkt dat dit het begin is van het ziekte proces.

Voor allebei de theorieën zijn bewijzen gevonden. Verder onderzoek moet uitwijzen welke theorie juist is. Volgens het Radboud in. Nijmegen heeft de grootste kans van slagen een combinatie van werkbare stoffen uit medicijnen tegen hart en vaatziekten.

Er zijn steeds meer aanwijzingen dat ziekten aan hart en bloedvaten schadelijk zijn voor een goede werking van de hersenen. Er moet nog veel onderzoek gedaan worden naar de effecten van zo’n combinatiemiddel.

Een medicijn dat dementie geneest is er niet.

Wel zijn er medicijnen die het proces van achteruitgang kunnen vertragen.

Het hangt af van de soort dementie en in welke fase de ziekte zich bevind welk medicijn het beste werkt. De medicijnen houden je over het algemeen wat alerter.

In Nederland zijn er 4 medicijnen tegen dementie die voorgeschreven kunnen worden.

Het kan goed zijn dat de gebruiker van het medicijn er niets van merkt, maar zonder medicijn zou de achteruitgang veel sneller gaan.

De medicijnen werken bij 10 tot 16 % van de patiënten. De medicijnen werken bij juiste inname ongeveer een jaar.

Hier moet ook vermeld worden dat de medicijnen ook bijwerkingen hebben. Misselijkheid, diarree, overgeven, duizeligheid, en je kunt ook flink afvallen.

Blijf zo lang mogelijk actief.

Als er dementie is geconstateerd is het zeker dat de hersenfuncties achteruitgaan.

Het is daarom raadzaam om zolang mogelijk actief te blijven omdat dit de achteruitgang vertraagt. Bovendien verklein je ook de kans op het krijgen van een depressie.

Je moet proberen de dingen te doen die bij je passen. Een natuurliefhebber kan het beste naar buiten gaan terwijl iemand die graag filosofeert beter met iemand een boom kan opzetten over een of ander onderwerp.

De cijfers.

Volgens de schattingen zijn er op dit moment meer dan 270.000 mensen met dementie.

Huisartsen hebben 104.000mensen geregistreerd die een vorm van dementie hebben.

Meer dan 50.000 mensen met dementie verblijven in een verpleeghuis.

Veel mensen met dementie zijn niet in beeld bij de artsen. Ongeveer 116.000 mensen hebben geen diagnose dementie maar hebben wel in meer of mindere mate last van het aftakelingproces van de hersenen. Het is voor hen steeds moeilijker om dingen te onthouden en de informatie te verwerken.

Door de vergrijzing en omdat we steeds ouder worden wordt naar schatting het aantal mensen met dementie meer dan een half miljoen in 2040.

Door de vergrijzing en omdat we steeds ouder worden wordt naar schatting het aantal mensen met dementie meer dan een half miljoen in 2040.